Tuesday, July 1, 2008

Vatican muốn gì ở Việt Nam?

Nhân cuộc viếng thăm của đại diện Vatican tới Việt Nam, mời các bạn nghe cuộc nói chuyện với giáo sư sử Nguyễn Mạnh Quang của bác Trần Đức Viết thuộc tiengquehuongradio.com.

Vatican Visit.wma -

No comments:

Post a Comment