Tuesday, July 25, 2017

BƯNG BÔ MỸ VS BÔ LÃO MỸ


Ông George Carlin là một danh hài độc thoại Mỹ.  Đối với một công dân Mỹ lão làng như ông thì các trò đa cấp dĩ nhiên đã quá nhàm.  Chỉ có cái đám ngoại quốc không não mà vẫn sống được thì mới ảo tưởng thôi nhé!

Mà hình như đối với cc thì 'giấc mơ Mỹ' đúng là có thật, vì họ sang đó chỉ cần lường gạt với ăn bám là có thể sống hết đời rồi còn gì?!

No comments:

Post a Comment