Thursday, July 6, 2017

MỪNG NGÀY NGÀNH BÁN HÀNG ĐA CẤP NHÂN QUYỀN RA ĐỜI!


Bản thảo của Tuyên ngôn Độc lập Hoa kỳ do Thomas Jefferson viết có đoạn lên án sự bất công của việc buôn bán nô lệ và qui lỗi cho chính sách tham lam của thực dân Anh đã tạo ra người nô lệ Châu Phi ở Bắc Mỹ.  Jefferson đã ý thức được việc chế độ nô lệ vi phạm những quyền tự nhiên của người nô lệ, nhưng cùng lúc lại miễn trách nhiệm đối với người Mỹ sở hữu nô lệ.  Quốc hội Mỹ lúc đó hiển nhiên đã nhận thấy lý lẽ cười ra nước mắt này nên đã bỏ đoạn đó ra khỏi bản tuyên ngôn.

Tuy vậy, khi đọc những dòng đầu tiên của bản tuyên ngôn này và đối chiếu với thực tế xã hội lúc đó, người ta vẫn có thể thấy những người ký tên bên dưới nó là những kẻ đạo đức giả.  'Những người Cha Sáng lập' Hoa kỳ đó đã tiếp tục sống với bản tuyên ngôn độc lập nói trên và chế độ nô lệ cho đến gần 100 năm sau (1865).  Và gần 200 năm sau (1965), người da đen trên toàn nước Mỹ mới được đi bầu một cách bình đẳng như người da trắng.

Cha nào con nấy.  Chính quyền Mỹ từ đó đến nay luôn hành động ngược lại với những gì họ cổ súy.  Không biết phải dùng bao nhiêu chữ mới có thể kể ra hết những hành động ngược ngạo của họ nên tôi chỉ đơn cử hai vì dụ có dính dáng đến Việt Nam.

Miệng họ nói dân chủ nhưng lại can thiệp, chống lại nguyện vọng của 80% người Việt Nam muốn bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Miệng họ rao giảng nhân quyền 'quan ngại' y như thật mỗi khi Việt Nam bắt nuôi vỗ béo một vài con lợn nhưng trung bình mỗi ngày ở Mỹ có ba người bị cảnh sát xử tử thì không bao giờ thấy họ để ý!

Các cc hay bóc mẽ từng lời nói, việc làm của chính quyền nước mình nhưng lại không có khả năng thấy được sự giả trá, kệch cỡm của chính quyền Mỹ! Ngay cả khi có người phân tích cho thấy, các lợn vẫn ngoan cố ngụy biện bênh vực!

Mỹ xảo trá thế, các cc lại khôn nhà dại chợ kinh hồn như thế mà chính quyền vẫn để các bạn tung tăng phá phách thì tự do quá trớn rồi nhé, còn đòi leo lên đầu dân tộc ngồi rồi cho Mỹ leo lên đầu mình ngồi nữa thì có quá đáng không nhỉ?

No comments:

Post a Comment