Thursday, July 27, 2017

C.O.P (Criminals of Permission)

Clip bài rap của J-Jon kêu gào về bạo lực cảnh sát xứ nhân quyền tiêu chuẩn thế giới.

Mụ Ted này chắc chắn không hiểu tiếng Mỹ! Dân Mỹ kêu khóc mụ ấy còn không có khả năng hiểu mà lại đòi lo chuyện Việt Nam! Dù sao thì mụ cũng đã được triệu hồi. Lên đường bình an nhé Ted!

No comments:

Post a Comment