Monday, July 17, 2017

NHỔ CỎ CONG GIÁO TRONG CÁCH MẠNG PHÁP


(Trên) 16 người thuộc dòng tu Carmel, trong đó có 11 nữ tu lần lượt bị chặt đầu bằng máy chém.
(Dưới) Hàng trăm tu sĩ nam nữ bị lột trần, trói lại với nhau rồi chở ra giữa sông quăng xuống cho chết đuối ở Nantes.

Ngày 14 tháng 7 vừa qua, nước Pháp kỷ niệm Ngày Hội Quốc gia (la Fête nationale).  Vào ngày đó năm 1789, người dân Pháp đã nổi dậy chiếm Ngục Bastille, bắt đầu cuộc cách mạng bằng bạo lực lật đổ chính quyền phong kiến Louis XVI và Giáo hội Cong giáo Pháp.  

Sau đó, chính quyền cộng hòa ra luật Thiết chế Dân sự cho Giáo sĩ, buộc Giáo hội Cong giáo Pháp phải nằm dưới sự chỉ đạo của mình chứ không được nghe lệnh của Vatican như trước đó.  Các giáo sĩ phải thề trung thành với thiết chế trên.

Khi được áp dụng vào tháng 10, 1793, giáo sĩ nào chưa tuyên thệ và bất cứ ai chứa chấp họ đều có thể bị giết tại chỗ.

Khoảng 20.000 giáo sĩ đã từ chức, 6.000-9.000 bị cưỡng bức kết hôn.  Đến cuối thập niên, những người vẫn chưa thề trung thành với luật nói trên đều bị trục xuất khỏi nước Pháp hoặc bị xử tử.  30.000 giáo sĩ đã bị tống ra khỏi nước Pháp. Hàng ngàn người bị xử tử bằng máy chém hoặc ném xuống sông cho chết đuối.  Đến Lễ Phục sinh năm 1794, chỉ còn một ít trong số 40.000 nhà thờ ở Pháp mở cửa, còn lại bị đóng cửa, bán đi, giật sập, hay được cải tạo để dùng cho mục đích khác.

Không những thế, năm 1798, Thống chế Louis Alexandre Berthier của Pháp lại chiếm Thành Rome, bắt Giáo hoàng Pope Pius VI đem về Pháp bỏ tù cho đến chết.

http://www.worldlibrary.org/articles/dechristianisation_of_france_during_the_french_revolution

Nhiều bạn ngây thơ vãi! Không biết ất giáp lịch sử tôn giáo trên thế giới như thế nào, chưa từng đọc qua sách vở của Cong giáo mà phán luôn 'tôn giáo nào cũng tốt'! Vâng tốt đến nỗi mà ở ngay cái nôi Cong giáo tây lông, dân 'đạo gốc' hàng ngàn năm, họ lại phải vùng lên tiêu diệt nó như thế nhỉ! Không lẽ bạn hiểu biết Cong giáo hơn họ?!

Công nhận tây lông làm việc ra trò thật! Làm mạnh tay như thế thì còn đứa nào dám mở miệng ra bảo kỳ thị tôn giáo nữa chứ?! :

1 comment:

  1. Chà, vụ này hay nhỉ. Mấy ngàn vị bị xử tử ngay sát nách Vatican như vậy sao không được phong thánh tập thể kiểu 117 người VN? Cái này phải qua bên kia thế giới hỏi Paul II trong một phút cao hứng chính trị phong thánh cho đám da vàng mũi tẹt, mà quên mất tiêu đám tây lông này. Thật là phân biệt chủng tộc quá đi thôi.

    ReplyDelete