Sunday, March 17, 2019

HẬN CỘNG SẢN


Nghe đồn thời ngụy giàu hơn Sing mà sao cha con cọng hành ăn cắp kinh hồn! Trang 152 của cuốn A Companion to the Vietnam War.

'...Tham nhũng trong hệ thống phân phối thực phẩm cũng là một chuyện thường.  Nạn ăn chặn khẩu phần ăn thường dẫn đến việc lính cọng hành phải xa rời nguyên tắc, và chuyện này tạo ra căng thẳng cao giữa họ và cá cố vấn Mỹ.  'Chúng tôi phải đảm bảo rằng họ không làm cho dân ghét vì việc ăn cắp thực phẩm.' một cố vấn Mỹ nói.  Một chuyện phải lo khác là những khẩu phần ăn qui định hoàn toàn không đến được lính cọng hành.  Theo một báo cáo chính thức của Mỹ, Bộ chỉ huy Mỹ đưa ra một hệ thống cung ứng thiết bị cho hoạt động tác chiến vào 1 tháng 7, 1967 để chống tham nhũng.  Những khẩu phần này bao gồm một túi A có 800 gram gạo sấy, và một túi B bao gồm thịt hộp, và một một túi đi kèm có muối, tiêu, và kẹo.  Nhưng thực tế cho thấy, 'những khẩu phần này không đến được lính cọng hành.  Đa số chúng bị giữ lại ở cấp quân đoàn vì những thủ tục hành chính làm cho chúng khó có thể đến được các đơn vị chiến đấu khi cần...'

Trang 155:

'...Có nhiều vấn đề liên quan đến nhà ở của lính cọng hành: ăn chặn, tham nhũng, những thủ tục về ngân sách, và thiếu hàng...
'...Thật vậy, tham nhũng và những vấn đề về ngân sách đã trói buộc nhiều chương trình nhà ở riêng, làm nghiêm trọng thêm vấn đề về sĩ khí...'
Thử nhìn vào một số chương trình về nhà ở thì thấy ngay những khó khăn mà Bộ chỉ huy Mỹ và cọng hành phải đối mặt.  Năm 1965, Vùng IV chiến thuật nhận 10 triệu USD tiền viện trợ từ Mỹ để xây nhà cho gia đình lính cọng hành, nhưng không có một ngôi nhà nào được dựng lên.  Các chỉ huy và quan chức chính quyền địa phương bòn rút tiền và vật tư ra để xây dựng nhà cho thuê rồi bỏ túi riêng...'

Mới đọc thử có hai trang mà thấy nó ăn khiếp thật! Khẩu phần ăn, nhà ở của lính chiến đấu bảo vệ chế độ của nó mà nó cũng ăn sạch thì còn cái gì nó chừa đây trời! 😱

Cha con nó ăn thế này thì không giàu nhất châu Á mới là lạ! Nói như thế cũng là khiêm tốn thôi chứ thật ra ăn như vậy thì đúng ra phải giàu hơn cả Mỹ! Vì có chạy được sang Mỹ thì cũng chỉ xứng tầm làm culi thôi chứ giàu váo mắt! Thảo nào mà cha con nó cứ bảo 'không cần giải phóng!' Suốt ngày mơ về quá khứ ăn cắp làm giàu, hận cộng sản! :v Hèn gì bây giờ cứ chửi 'cộng sản tham nhũng'! :v Tức vì không được ăn, tức vì cộng sản không biết ăn nhiều như mình! :v

No comments:

Post a Comment