Friday, March 15, 2019

HIỆN TƯỢNG CHÁN SỐNG Ở THIÊN ĐƯỜNGSao ở các thiên đường tư bẩn 'dân làm chủ', người ta lại không thích sống để làm chủ hưởng giàu sang sung sướng nhẩy? Tỉ lệ tự tử ở Mỹ và Nhật là gấp đôi,  Hàn gần gấp ba Việt Nam.  Hay là phải bò xuống cày như con vật mà không dư đồng nào, áp lực cuộc sống căng thẳng quá, nên điên mẹ nó hết? Chắc vậy! Nhìn vào hành xử của cái đám tàn dư cọng hành thì rõ ràng là thế!

Trong MỘT NĂM 2017, có tổng cộng 151.845 dân Mỹ chết do thuốc (~74.000), rượu (~36.000) và tự tử.  Số tự tử là 47.173.  Tức khoảng 129 người/ngày, hay hơn 5 người/giờ.  Để so sánh, số lính Mỹ chết trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (10 NĂM) là khoảng 58.000!

Dân Mỹ chán sống, chích choác, nát rượu đến chết, rủ nhau tự tử phá kỷ lục liên tục nhưng chinh quyền Mỹ không lo lại đi lo cho cái 'quyền nói' của vài cái miệng xạo lồng ở tận Việt Nam xa xôi tít mù là sao ta? Chẳng lẽ mạng cả trăm ngàn dân Mỹ chỉ là bèo bọt còn mấy cái miệng xạo lồng kia lại đáng giá đến vậy?!

No comments:

Post a Comment