Monday, March 11, 2019

SƯ TỔ NGÀNH XÃ HỘI ĐEN


Đúng ra tất cả các băng đảng xã hội đen trên thế giới này đều phải gọi Mỹ bằng sư tổ, lập bàn thờ vái lạy mỗi ngày.lấy hên làm ăn mới được

Nước có nhiều dầu mỏ, khoáng sản đắt giá thì bị Mỹ nhảy vào cướp.  Nước nhỏ bé không theo thì bị nó bắt nạt.  Nước giàu có của ăn của để thì nó đòi tiền bảo kê!

Các nước được Mỹ bảo kê (chiếm đóng) như Đức, Nhật, Hàn vẫn phải trả tiền bảo kê nhưng Trump không vừa lòng với giá cũ mà muốn đòi thêm rất nhiều.

Chính quyền Trump đưa ra kế hoạch gọi là Cost Plus 50 mang ý nghĩa là các nước bị bảo kê phải trả 100% chi phí đóng quân cộng thêm 50% cho 'đặc quyền' 'được' Mỹ đóng quân trên đất họ nữa! 😄

Đô Năm Trăm tuyên bố 'những nước giàu có mà chúng ta đang bảo vệ đã được thông báo (nộp thêm tiền bảo kê), chúng ta không phải là những thằng ngu'. 😃  Ôi giào! Mỹ mà ngu thì thằng nào khôn đây?! 😏

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng có chương trình giảm giá!

Quan chức Mỹ cho biết nếu các nước kia không muốn trả thêm tiền bảo kê thì phải biết điều hưởng ứng theo những đòi hỏi của Mỹ trên trường quốc tế.

Lầu Năm Góc có hẳn hai công thức để tính toán.  Công thức thứ nhất họ tính ra số tiền tối đa mà Đức (ví dụ) phải trả.  Công thức thứ hai cho biết số tiền được giảm là bao nhiêu khi chính sách của họ đi theo chính sách Mỹ.

Vậy có nghĩa là từ rày trở đi Mỹ muốn bem ai thì phải quăng lương tâm cho chó gặm, nhắm mắt tung hô, ủng hộ và từ đó phải đóng góp gì đó thì nó sẽ giảm giá.  Tóm lại đằng nào thì cũng phải đưa nó tiền! :v

Cựu đại sứ Mỹ trong tổ chức NATO, Douglas Lute, cho biết rằng các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức là để phục vụ quyền lợi Mỹ.  Chúng là nơi đóng quân, sân bay, bệnh viện cho quân Mỹ trong những chiến dịch bem các nước Trung Đông và Bắc Phi.

Làm giàu không khó, nhất là làm xã hội đen! Lấy nhà người ta làm chỗ ăn ỉa còn bắt chủ nhà phải trả tiền 'vốn lẫn lời' nữa! 😆

No comments:

Post a Comment