Sunday, March 31, 2019

HỎI THÔI ĐỪNG HỎI KHÓ QUÁ!


Nhiều bạn hay hỏi khó ≡ lắm.  Tôi nhớ có một câu là: 'Tại sao không vô rừng lập căn cứ kháng chiến tiếp mà lại tranh nhau đu càng rồi bây giờ cứ than với sủa hoài?'

Vô rừng kháng chiến đối với cộng sản là bình thường nhưng hoàn toàn không thể xảy ra đối với ≡ được:

1. Đây thực chất là cuộc chiến xâm lược chiếm đóng địa bàn địa chính trị của Mỹ.  Mỹ là chủ mưu.  Chính quyền ngụy được Mỹ dựng lên chỉ để hợp thức hóa cuộc xâm lược.  Quân đội ngụy do Mỹ dựng lên là để bị điểu khiển làm bia đỡ đạn cho Mỹ.  Cho nên khi tên chủ mưu đã bỏ ý định, ngưng trả tiền, điều khiển thì thằng giết thuê sẽ chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.

2. Đại đa số quân ngụy là thanh niên bị ép buộc.  Họ còn chờ giải phóng cho rồi để còn về nhà chứ lên rừng làm gì?!

3. Kế đến là thành phần nhát chết, lười lao động nên theo hết tây đến Mỹ để trục lợi ăn bám.  Lý tưởng của họ là tiền và hưởng thụ thì sao có thể nghĩ đến chuyện lên rừng?!

4. Thành phần bị tây lông tẩy não quá nặng có muốn chiến đến cùng, lên rừng lập căn cứ cũng không khả thi vì ai sẽ nuôi họ?! Cộng sản lên rừng kháng chiến thì có dân nuôi vì họ chiến đấu vì dân, nhưng lại không đụng đến cây kim sợi chỉ của dân, trong khi ≡ theo mỹ càn quét nông thôn, cướp hiếp giết, chó gà cũng không tha thì nếu có lên rừng cũng sẽ bị dân chỉ cho cộng sản hốt ổ hay cạp đất mà ăn thôi chứ làm được gì?

Cho nên đu càng là lựa chọn duy nhất.  Chúng ta hãy thông cảm, hỏi thôi đừng hỏi khó quá!

No comments:

Post a Comment