Wednesday, March 6, 2019

KHI LINH CẨU CƯỜI NGƯỜI


Linh cẩu Nguyễn Ngọc Nam Phong dương dương tự đắc cho rằng những vệ sĩ của Kim chính ủy là 'nô lệ' trong khi không biết mình thật ra còn tệ hơn thế!

Nếu cho rằng những người đi theo phục vụ nguyên thủ quốc gia của họ là nô lệ thì cái đám linh cẩu và con chiên Việt Nam phải là một đám nô lệ thấp kém hơn thế nhiều.

Những người vệ sĩ đó có làm gì chăng nữa thì họ cũng chỉ đi theo và phục vụ một người Triều Tiên cùng dân tộc, huyết thống với họ! Bảo vệ an toàn tối đa cho Kim chính ủy cũng chính là bảo vệ tổ quốc của họ vậy!

Người Việt mà lại đi theo, tôn thờ, phục vụ những thằng ngoại bang ở tận bên tây, luôn có dã tâm biến cả dân tộc Việt Nam thành một đám súc vật như Phong cẩu để thủ lợi, biến đất nước Việt Nam thành tài sản riêng của tây lông thì đó mới thật sự là ngu xuẩn, nô lệ đến cái độ khốn nạn nhất!

Dê-xu có dạy đệ tử: 'Tại sao ngươi lại nhìn vào một hạt bụi cưa trong mắt kẻ khác mà không để ý đến tấm ván trong mắt mình?' Phong linh cầu quá ngu nên không hiểu lời dạy đó mà thực hành hay đang cố tình làm trái ý 'Chúa' đây?!

Tiếp theo, con linh cẩu này (cũng giống như nhiều con linh cẩu khác) lại lên án xã nghĩa! Nó không biết hay quên rằng Dê-xu,'Chúa' của nó đã dạy: 'Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu được bước vào vương quốc của Chúa trời' và 'ai trong các ngươi mà không cho hết của cải đi thì không thể trở thành đệ tử của ta'? Tức là 'Chúa' của linh cẩu không thích xã hội của những kẻ ham mê vơ vét của cải vật chất, xã hội tư bản, mà ngược lại, muốn đệ tử của mình phải biết sẻ chia, thích xã hội bình đẳng, tức xã nghĩa.  Vậy mà nó lại đi mê tư bẩn, dè bỉu xã nghĩa! Thế chẳng khác nào nó đang chửi 'Chúa' của nó ngu vậy!

Một trong những thứ buồn cười nhất trên đời là loại người ngu dốt không biết mình ngu dốt mà lại đi nhạo báng, dạy đời kẻ khác! Các linh cẩu Cong giáo chuyên môn làm như thế.

1 comment: