Thursday, April 11, 2019

NGU NGÁO NHƯNG CỨ ĐINH NINH LÀ MÌNH NGON LÀNH LẮM!3 que vừa ngu vừa ngáo, chúng thực sự nghĩ rằng nhận giặc ngoại xâm làm bố mẹ, anh em sẽ làm người Việt Nam khiếp sợ chúng!

Chúng tự nhận mình là người Việt Nam, từng học lịch sử Việt Nam nhưng lại không hiểu được cái chuyện đã ăn vào cốt lõi, trở thành bản chất, tính cách của con người Việt Nam, đó là chiến đấu đến cùng để giành độc lập dân tộc bất kể kẻ thù có mạnh đến đâu.

Chúng lại suy bụng ta ra bụng người! Nghĩ rằng mình khiếp nhược trước sức mạnh của thực dân đế quốc tây lông thì phần còn lại cũng phải khiếp nhược như thế! Chúng không nghĩ được rằng càng đem giặc ra hăm dọa, dựa vào thế giặc để lên mặt thì càng tự lộ cái mặt chó săn tay sai ra, làm cho người Việt nam từ dân đến quân càng căm ghét, càng làm cho họ có quyết tâm hơn nữa để đánh cho Mỹ cút ngụy nhào!

Ngu ngáo như thế thì không thể không tuột quần đu càng với dân Việt Nam đâu cho nên đừng bao giờ đem cái chữ 'NẾU' không thể nào xảy ra để nói nhé! Rước giặc vào Việt Nam tàn sát đồng bào mà còn vênh váo lên như thế thì tương lai đã được xác định ngay từ đầu rồi! :v

Ấn tượng hơn nữa là 44 năm sau chúng vẫn chưa có khả năng hiểu được tại sao mình lại có cái kết cục như thế!

No comments:

Post a Comment