Monday, April 29, 2019

VĂN TẾ BA QUE XỎ LÁ NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 44
Thảm thương bè lũ đu càng
Lưu vong mất gốc sủa càn cắn nhây
Bao giờ lúa trổ ngọn cây
Diều lặn dưới nước thì bay phục hồi

Lý do lý trấu vãi nồi
'Quân lực hạng bốn' cũng rồi phận con
Cả đời theo giặc lon ton
Chó săn bán nước mà ngon nỗi gì?

Bám đu trơ trẽn mặt lỳ
Mỹ chạy mặt, không thấy kỳ hả con?
Qua đó bưng phở lụm lon
Thân không biêt nhục mà còn ta đây

Óc ít lại thích đôi co
Mặt mo thùng rỗng kêu to đến nhàm
Hay ho thì nhảy vô làm
Suốt đời ăn bám lại ham làm thầy!

Ngọc thật mà biết nói năng
Thì thằng ba sọc hàm răng không còn
Viễn đông thối nhất cái hòn
Bán thân, cướp giật, rút bòn kiếm ăn

Bọn bay còn chút lòng nhân
Thì thôi phá bĩnh, tu thân từ rày
Tổ tông không nhục mặt mày
Sinh nhầm chó lợn suốt ngày cắn tru

Meo Meo

No comments:

Post a Comment