Thursday, April 18, 2019

VÀI HÌNH ẢNH MỸ NGỤY ĐI CÀN

Đoạn đầu clip này có hình ảnh bé trai bị một tên lính ngụy nắm cổ áo, chĩa dao vào mặt tra khảo. Cảnh này cũng đã được chụp ảnh lại và cho thấy 'hèn với giặc, ác với dân' thật sự nó là như thế nào.

Những người đàn ông trong clip bị tra xét giấy tờ và cuối cùng bị bịt mắt trói lại dẫn đi như những con vật!

Thời ngụy, dân miền Nam không cư trú trong vùng Mỹ-ngụy kiểm soát đều bị cho là thân cộng, VC tình nghi hay VC hết. Khi chúng đi càn, đàn ông sẽ bị bắt vì những tội đó! Người ta sợ bị bắt mà trốn thì đích thị 100% là VC! Nếu trốn dưới hầm sẽ bị chúng quăng lựu đạn cho chết. Cho nên người dân nông thôn miền Nam đường cùng mới hăng hái theo cộng sản cầm súng giải phóng SG. Đến lúc đó 3 que lại khóc kể rằng mình vô tội chỉ muốn sống yên thân trong hòn cũng không được!

No comments:

Post a Comment