Sunday, April 28, 2019

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI VÀ CHÓ


Trong kháng chiến chống Mỹ, không những cờ MTGP từng phấp phới bay trên đỉnh tháp chuông nhà thờ Notre Dame mà nó còn thường xuyên xuất hiện trong những cuộc biểu tình chống chiến tranh của người Mỹ.  Tại sao kỳ vậy?! Chẳng lẽ dân Âu Mỹ dân trí cao mà lại không biết chuyện? Họ ủng hộ MTDTGP miền Nam mà không ủng hộ 3 que, một 'đồng minh' và 'nạn nhân' bị Bắc Việt 'xâm lược'?!

Vì bất cứ ai có não người và khách quan đều thấy được rõ ràng là Mỹ xâm lược miền Nam.  Dân Âu-Mỹ đã cảm phục ý chí độc lập, tinh thần chiến đấu kiên cường, lòng tự trọng của quân dân miền Nam nên họ đã hãnh diện ủng hộ và giương cao lá cờ MTGP.

Ngược lại mang tiếng là 'đồng minh' của Mỹ nhưng 3 que lại bị dân Mỹ khinh bỉ ra mặt! Cờ 3 que lại không bao giờ được dân Âu-Mỹ coi trọng mà nó chỉ xuất hiện dưới đít hay bên cạnh cờ Mỹ bởi chính bàn tay 3 que giơ lên để dựa hơi, nếu không thì giá trị của nó chỉ là một cái nùi giẻ không hơn!

Bao nhiêu năm 3 que vẫn không biết nhục mà cứ khoe mình 'giàu', cộng sản nghèo! 😀

Có bao giờ 3 que và những người bạn tự hỏi tại sao mình 'giàu' mà bị cả 'đồng minh' khinh bỉ trong khi cộng sản nghèo nhưng lại được họ tôn trọng và ủng hộ như vậy không?!

Để tôi bật mí luôn đi.  Vì chẳng ai coi trọng một thằng chuyên môn làm tay sai, ăn bám hết người này đến người khác, dẫn ngoại bang vào tàn sát chính đồng bào của mình cả! Họ biết rõ thật ra, 3 que chỉ là con chó do chính quyền của họ tạo ra, được nuôi dưỡng và trang trí bằng tiền của của họ, buông ra thì  còn cộng sản mới là con người thật sự đáng kính nể!

No comments:

Post a Comment