Thursday, December 17, 2015

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH SAI LẦM CỦA NGƯỜI MỸ (MỘT LẦN NỮA)?Chính quyền Mỹ vừa thừa nhận sai lầm khi lật đổ Gaddafi.  Vậy ai là sẽ là người lãnh đủ hậu quả?! Dĩ nhiên không phải là Mỹ mà là người dân và đất nước Libya.

http://vn.sputniknews.com/world/20151217/970242.html?fb_action_ids=457023437838102&fb_action_types=og.recommends

Một chính khách lớn của Mỹ như bộ trưởng quốc phòng thời chiến tranh xâm lược Việt Nam McNamara cũng đã thừa nhận cuộc chiến đó là một sai lầm.

https://youtu.be/0enCCGBW3xc

Kịch bản (ít nhất) từ sau thế chiến II đến nay cứ lặp đi lặp lại.  Không có quốc gia nào tránh khỏi mâu thuẫn nội bộ.  Mỹ đã triệt để lợi dụng thực tế này và dùng những chiêu bài khác nhau để hà hơi tiếp sức cho thiểu số bất mãn vô lại, can thiệp bằng chính trị quân sự để tiêu diệt chính quyền của bất cứ quốc gia nào chưa chịu phục vụ quyền lợi đế quốc của Mỹ.

Hậu quả chỉ là quốc gia nạn nhân bị chia cắt vô thời hạn, hoặc bị ngập chìm trong chiến tranh tàn phá đất nước và con người lâu dài; kinh tế bị tụt hậu.  Ngược lại Mỹ lại hưởng lợi từ các hợp đồng vũ khí cho chính quyền Mỹ và các nước 'đồng minh' tham gia kích thích nền kinh tế.  Lợi ích địa chính trị của Mỹ được gia tăng củng cố.

Việt Nam mới phát triển trong hòa bình và không bị cấm vận chỉ có 20 năm, chưa bằng một nửa thời gian 50 năm chiến tranh và cấm vận tàn khốc nhưng đã có một đám nửa người nửa thú thích nghe tuyên truyền xạo sự của Mỹ muốn làm xung kích cho Mỹ phá hoại Việt Nam, muốn Việt Nam gánh hậu quả sai lầm của Mỹ một lần nữa!

Ngu đến mức độ như thế thì cho dù sống dưới bất cứ chế độ nào, bạn cũng không thể nào giàu nổi đâu.  Cho nên vấn đề là ở bạn chứ không phải chế độ nhé.

No comments:

Post a Comment