Thursday, December 3, 2015

NHÂN QUYỀN LÀ ĐÂY!


Video clip của một nhân chứng khác với góc quay cho thấy toàn cảnh vụ xử bắn tại chỗ không qua xét xử một dân oan mới đây ở San Francisco.

Mỹ vẫn sẽ tiếp tục 'quan ngại' tình hình nhân quyền ở Việt Nam, lo chuyện Việt Nam y như thật và có một đám đầu đất vẫn sẽ chui vào sứ quán Mỹ, 'dâng thỉnh nguyện thư' lên chính quyền Mỹ xin xỏ nhân quyền y như thật!

No comments:

Post a Comment