Saturday, December 12, 2015

NÃO TRẠNG CC
CC không la làng lên khi Mỹ xía vào chuyện Việt Nam mà ngược lại còn chui vào sứ quán Mỹ, 'dâng thỉnh nguyện thư' lên chính quyền Mỹ nhờ can thiệp, lo chuyện Việt Nam.

Ngược lại khi có người đăng chuyện thực tế nhân quyền xã hội Mỹ để vạch mặt đạo đức giả của chính quyền Mỹ thì CC lại nhao nhao lện phản đối chụp mũ người ta 'sao cứ lo chuyện Mỹ'?!

Chỉ có thể là thể loại mang não trạng của loài nô lệ chưa thoát thai thành con người đứng thẳng thì mới có những hành động như thế.

>>M<<

No comments:

Post a Comment