Wednesday, December 2, 2015

CỘNG SẢN XUẤT KHẨU NGẬP LỤT SANG ẤN ĐỘ

The Hindu, một trong những tờ báo lâu đời nhất của Ấn độ đã phải ngừng việc in ấn lần đầu tiên trong lịch sử 137 năm của mình vì cả thành phố bị ngập nước do hậu quả của chính sách xuất khẩu ngập lụt của cộng sản ra thế giới nói chung và Ấn độ nói riêng.

https://youtu.be/UgjizU8fHHI

Trong lúc đó thế giới cũng đang họp bàn, mặc cả về biến đổi khí hậu, khí thải nhưng cũng sẽ chẳng có gì thay đổi vì các cường quốc cộng sản như Mỹ và Tây Âu nơi thải ra loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất mấy trăm năm nay sẽ không bao giờ chịu hy sinh nền kinh tế dựa trên việc đốt nhiên liệu, cuộc sống vật chất của họ để cứu nhân loại.

Biểu đồ khí thải trên đầu người:

http://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/blog-uploads/2012/11/list-countries-co2-per-capita.png

Và đời vẫn có khối người thần tượng những thằng ăn ốc cho mình đổ vỏ!

No comments:

Post a Comment