Sunday, December 13, 2015

LÝ QUANG DIỆU COI RẺ NGỤY QUYỀN
Vào năm 1960, CIA bị bắt quả tang định mua thông tin từ nhân viên tình báo Singapore.  Lý Quang Diệu phát hiện chuyện này và CIA ra giá hối lộ ông 3.3 triệu USD thời đó để đổi lấy sự im lặng.  LQD từ chối nhưng lại đòi 33 triệu viện trợ cho Sing thay vào đó.

Mỹ chỉ cho tổng cộng 4,5 triệu cho toàn liên bang Mã lai (trong đó có Sing) vào hai năm 1963-64 nên năm 1965, LQD đã tiết lộ việc này ra dư luận.

Và vào dịp này họ Lý đã phát biểu;

'Người Mỹ nên hiểu tính cách của những đối tác của họ ở Singapore, và đừng tự lôi cuốn mình sâu hơn vào trò vu khống.  Họ không phải đang đối phó với Ngô Đình Diệm hay Lý Thừa Vãn ở đây.  Anh không thể mua bán chính quyền này được.'

“The Americans should know the character of the men they are dealing with in Singapore, and not get themselves further dragged into calumny. They are not dealing with Ngo Dinh Diem or Syngman Rhee. You do not buy and sell this Government.”

Thì ra không phải chỉ riêng dân Việt mà chính lãnh đạo nước ngoài như LQD cũng biết chính quyền ngụy bán nước nữa chứ!

Buồn cười cái chính quyền từ dân cho tới chủ Mỹ hay 'đồng minh' đều coi như cỏ rác mà vẫn có một đám ngu dốt thích hoang tưởng về nó!


No comments:

Post a Comment