Sunday, November 22, 2015

ĐẦU ÓC NÔ LỆ MÀ CỨ ĐÒI GIÀU?!


Một số người mang đầu óc nô lệ vẫn còn lải nhải ca ngợi công ơn nước mẹ mìn Pháp.  Sau những gì xảy ra, họ vẫn cho rằng Pháp không ít thì nhiều đã đem đến lợi ích gì đó cho Việt Nam.  Hãy thử phân tích xem Pháp đã làm gì để chúng ta phải nhớ ơn?

Cơ sở hạ tầng ư? Pháp hốt tài nguyên về nước, khai thác triệt để nhân công nô lệ mười phần thì bỏ ra một phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ...Pháp ở Việt Nam.  Vậy chúng ta có cần nhớ ơn Pháp giựt đi chín phần kia đem về làm giàu cho nước Pháp không?!

Nếu Pháp không vào 'khai hóa' bằng cách ăn cướp gần 100 năm, thì với chín phần kia chúng ta đã xây dựng được bao nhiêu cơ sở hạ tầng khác nữa?

Thái Lan đâu cần cho một nước thực dân phương tây nào vào xây dựng cho họ đâu nhưng hạ tầng cơ sở của họ vẫn hơn Việt Nam đấy thôi? Chẳng lẽ người Việt ngu hơn người Thái nhiều đến thế? Nhất định phải có Pháp 'khai hóa' thì mới có cơ sở hạ tầng?!

Chữ viết ư? Chữ quốc ngữ hiện nay là công cụ được phát minh bởi những linh mục Công giáo phương tây và một số con chiên người Việt với mục đích tiếp cận sâu rộng quần chúng để lôi kéo phần hồn người Việt về với nước mẹ Pháp rồi dùng họ chống lại dân tộc.  Như vậy đây có phải là một món quà?! Nó chỉ là một thứ vũ khí và chúng ta đã dùng như một chiến lợi phầm.  Chẳng ai cảm ơn quân thù khi chiếm được chiến lợi phẩm cả!

Các dân tộc Đông Á như TQ, Triều tiên, Nhật có cần dùng mẫu tự Latin làm chữ viết đâu nhưng họ vẫn phát triển hơn Việt Nam đấy thôi?

Vấn đề nằm ở chất lượng con người và Pháp đã dùng một chính sách có hệ thống đè bẹp chất lượng con người Việt Nam.  Để bình định Việt Nam, Pháp tiến hành chính sách ngu dân.  Xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học.  Có mở trường thì cũng dạy theo hướng đào tạo tay sai.  Các kiểu giáo dục mở mang dân trí như Cụ Phan Chu Trinh hay đào tạo theo kiểu du học về cứu nước của cụ Phan Bội Châu đều bị Pháp dẹp bỏ.  Khi giành chính quyền, Việt Minh phải đối diện với 95% dân số mù chữ!

Pháp bắt buộc dân chúng phải tiêu thụ rượu mạnh, mở nhà hút thuốc phiện đầu độc cả mấy thế hệ.  Người Việt không được đảm nhiệm các chức vụ quản lý vĩ mô dẫn đến việc thiếu thốn kinh nghiệm điều hành đất nước sau này.  Điều này thể hiện rất rõ trong các chính quyền ngụy cũng như cách mạng sau này.

Chính sách ngu dân của thực dân Pháp cũng để lại những thế hệ bị tẩy não luôn luôn nhớ ơn nước mẹ mìn Pháp và luôn có tư tưởng bất hợp tác, chống đối chính quyền của người Việt, luôn hoang tưởng về một Việt Nam tốt đẹp dưới gót giày thực dân!

Sản phẩm ngu dân của thực dân này luôn tự mâu thuẫn vì không có khả năng suy xét.  Phát biểu chỉ dựa trên tinh thần yêu tây và ghét bất kỳ ai chống tây!

Sự thật về 'công ơn' của nước mẹ mìn Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng đã được chính tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thừa nhận:

'Sau 100 năm Pháp cai trị Đông Dương, đời sống người dân đã trở nên tồi tệ hơn cả trước đó.'

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/fdrjs.htm

Sản phẩm của chính sách ngu dân của thực dân Pháp nói trên vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở cho đến ngày hôm nay và tiếp tục tinh thần nô lệ của ông cha để lại ca ngợi công ơn 'khai hóa' của Pháp bất chấp sự thật lịch sử.  Nhưng cũng chính loại người mang đầu óc nô lệ phương tây này lại hay so sánh, thắc mắc tại sao Việt Nam không giàu mạnh như những nước thực dân đế quốc phương tây!

No comments:

Post a Comment