Tuesday, November 10, 2015

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO 'TÔI THÁCH...'Đòi bắt chước Âu Mỹ chán rồi hai bữa nay các nhà dâm chủ lại nghĩ ra phong trào thách thức chính quyền Việt Nam bắt chước...Miến điện! :v

Làm như Miến thì đâu có gì mới?! Việt Nam không có bầu cử Quốc hội với một số lượng đại biểu ngoài ĐCS sao?! Và câu chuyện nó không đẹp và lý tưởng như trên bề mặt thế.  Hãy bình tĩnh để xem được dăm bữa nửa tháng thì Miến điện sẽ đi đến đâu rồi hãy sồn sồn lên cũng chưa muộn.  Đây không phải là lần đầu tiên họ tổ chức bầu cử như thế.  Chuyện bầu cử đã rồi lại cãi nhau, đánh nhau và cuối cùng quân đội lại đảo chính lên nắm quyền trở lại đã xảy ra không biết bao nhiêu lần ở Miến điện và Thái lan rồi.  Muốn làm chính trị thì các nhà dâm chủ làm ơn tìm hiểu tình hình thực tế chính trị thế giới một chút chứ?.

Tôi xin ra đưa ra một giải pháp chắc chắn cho Việt Nam giàu lên nhanh dựa trên hai ví dụ điển hình của một nước giàu nhất thế giới là Mỹ và một nước phát triển nhanh nhất thế giới trong gần bốn thập niên qua là TQ.

Giàu như Mỹ thì cũng chỉ có hai đảng thay nhau nắm quyền.  Đó là đảng tư bẩn 1 và đảng tư bẩn 2.  Bầu cho đảng nào thì vẫn là phò đại tư bẩn chẳng có gì khác cả.  Nếu giàu là do có nhiều đảng tranh giành quyền lực thì Mỹ phải nghèo hơn Miến xa mới phải! :v

TQ thì cứ chuyên chính độc đảng bỏ qua xạo sự màu mè tranh cử tổng thống như Mỹ nhưng vẫn lập kỷ lục phát triển mạnh suốt bốn thập niên.  Vậy thì vấn đề không nằm ở chỗ bầu cử như Miến hay có bao nhiêu đảng tranh giành quyền lực mà là nước đó có bao nhiêu đại gia làm ăn buôn bán tầm cỡ khu vực và thế giới thôi nhé.

Đại gia Mỹ thì đông nhất thế giới khỏi nói rồi, còn theo UBS và PricewaterhouseCoopers thì mỗi tuần trong quí một năm 2015, TQ cho ra đời một tỉ phú đô-la mới.

Có một điều chắc chắn không thể chối cãi đó là sự giàu có của một quốc gia tỉ lệ thuận với con số tỉ phú đô-la chứ không phải số lượng đảng phái hay các Chí Phèo ăn vạ chính trị!

Vậy nếu các bạn dâm chủ muốn Việt Nam giàu lên nhanh thì tại sao không bắt chước dân nhà người ta làm đại gia mà lại chọn nghề ăn vạ?!

Hãy theo dõi Miến xem bầu cử như thế xong rồi bao nhiêu lâu sẽ có nhiều tỉ phú đô-la như những nước giàu nhé? :v

Và để hưởng ứng phong trào của các bạn, tôi thách băng đảng dâm chủ Việt Nam dám bắt chước dân nhà người ta phấn đấu làm tỉ phú đô-la để làm giàu cho đất nước đó! :v

No comments:

Post a Comment