Saturday, November 14, 2015

MỸ ĂN ỐC, ĐỒNG MINH ĐỔ VỎ

Đồng minh Châu Âu theo đuôi Mỹ 'dân chủ hóa' Trung Đông cuối cùng thì nhà cháy người chết, loạn lạc đói khổ khắp khu vực đã tạo ra một làn sóng tị nạn dân chủ chưa từng có!

Châu Âu vẫn còn đang lún trong khủng hoảng kinh tế chưa giải quyết được thì lại phải gánh một lượng lớn dân tị nạn nên đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng.  Mâu thuẫn giữa dân bản xứ và tị nạn không sớm thì muộn cũng sẽ tạo nên những đám cháy.

Đốt nhà người ta nên bây giờ nhà mình cũng bị cháy lan đến thì âu cũng là nhân quả tuần hoàn.  Chỉ có Mỹ là sướng vì nhà ở bên kia đại dương cho nên rất khó bị cháy lan nhưng lợi ích địa chính trị và việc kiểm soát tài nguyên, tài chính của khu vực vẫn được đảm bảo!

Coi như Mỹ ăn ốc, đồng minh đổ vỏ!

Vậy mà nhiều bạn còn mơ Mỹ tiến hành 'dân chủ hóa' cho Việt Nam, đi mách Mỹ giải quyết chuyện nội bộ.  Bị cháy nhà một lần như thế rồi vẫn còn chưa tởn! Ngu như thế mà cứ đòi giàu!

No comments:

Post a Comment