Thursday, November 12, 2015

TẠI SAO VIỆT NAM ĐỘC ĐẢNG VÀ CẦN DUY TRÌ ĐỘC ĐẢNG?Khi đòi áp dụng một thể chế chính trị nào đó cho Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, một người khách quan và hiểu biết không thể nào bỏ qua yếu tố hoàn cảnh lịch sử và thực tế xã hội.

+ Về lịch sử, Việt Nam từng là một nước đa đảng khi được thành lập vào tháng 9/1945,  Bác Hồ đã mời gọi nhiều nhân sĩ, trí thức và ngay cả những nhân vật thuộc chính quyền phong kiến như Bảo Đại tham gia chính phủ lâm thời.  Ngô Đình Diệm cũng được mời tham gia dưới chức danh Bộ trưởng Nội vụ.

Phe CC ca ngợi hiến pháp 1946 là dân chủ nhưng chính họ lại là thủ phạm phá bỏ nền dân chủ đó.

Khi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, thay vì đoàn kết với cộng sản để chống giặc theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân thì Bảo Đại chứng nào tật đó lại chuồn ngay theo Pháp.  Diệm thì chọn bỏ nước đi tu bên Âu-Mỹ để mặc sự đời cho cộng sản lo! Các băng đảng lon ton khác thì cũng từ từ rút lui chuồn êm sang phía giặc khi chúng thành lập chính quyền bù nhìn 'Quốc gia Việt Nam' năm 1949.  Chỉ còn duy nhất một Đảng Dân chủ dám tiếp tục sát cánh với cộng sản cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn!

'Lửa thử vàng, gian nan thử sức'.  'Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột'.  Thực dân Pháp quay lại là một cái họa nhưng cũng chính là cơ hội sàng lọc ra bọn xôi thịt cơ hội, lưu manh hèn nhát, hám lợi quên nghĩa.

Trong vùng kiểm soát của bọn chính khách sa-lông xôi thịt dựa hơi giặc này thì họ cấm cửa cộng sản bằng hẳn những điều khoản trong hiến pháp.  Từ 'đệ nhất cộng hòa' của Diệm cho đến 'đệ nhị cộng hòa' của Thiệu và đám tướng tá côn đồ (theo cách gọi của Johnson), cộng sản bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, bị tù đày khổ sai hay thủ tiêu chứ chẳng được ai cho tham gia chính quyền.  Lúc đó sao CC không gào lên đòi bỏ những điều khoản phản dân chủ trong hiến pháp và lên án những hành động khủng bố chống cộng sản? Bây giờ lại đòi bỏ điều 4 trong hiến pháp Việt Nam và làm giặc khi  chính quyền cộng sản chỉ bắt nuôi vỗ béo vài tên CC?!

CC, dâm chủ xôi thịt trên mạng các loại hay lên án 'độc tài đảng trị' hiện nay nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn lại những chính thể 'độc tài gia đình trị' của Diệm và 'độc tài côn đồ trị' của băng nhóm Thiệu mà ngược lại còn ca ngợi chúng! Hai 'nền cộng hòa' đó đã sản sinh ra những tên côn đồ khủng bố giết người không gớm tay sau này ở Sài gòn Nhỏ.  Chúng độc tài đến nỗi trở thành cực kỳ cô đơn trên chính quê hương mình.  Mỹ bỏ không nuôi nữa thì số phận của chúng cũng được xác định ngay!

+ Tình hình thực tế hiện nay thì xã hội còn đầy dẫy tàn dư của CC ở Việt Nam và hải ngoại (được nhân giống tự do vì chính sách khoan hồng của cộng sản) cùng bọn bất tài hám lợi sinh ra hoang tưởng thần tượng các chế độ ngụy và cuồng Mỹ. Bên ngoài thì Mỹ và phương tây vẫn kiên trì đâm thọc hy vọng dâm chủ hóa Việt Nam vì mục đích riêng.  Nếu không có một trong hai loại trên tồn tại, Việt Nam có thể áp dụng bất cứ thể chế nào nhưng thực tế nó là như thế nên không có lựa chọn nào khác.

Muốn tham gia chính trị thì ít nhất phe CC phải làm được những điều dưới đây:

- Nhìn nhận tội lỗi dẫn giặc vào nhà tàn phá quê hương giết hại giống nòi.  Ngưng bịa đặt xuyên tạc lịch sử.  Bỏ cái lệ thói tung hô những chế độ độc tài gia đình trị và côn đồ trị của mình ngày xưa.

- Bỏ cái kiểu CC điên cuồng, không đội trời chung với cộng sản đi.  Dân chủ là phải biết 'chấp nhận khác biệt' và sống chung với cộng sản.  Khẩu hiệu này thường được CC ra rả như cái máy nhưng chẳng bao giờ biết thực hiện cả!

- Chứng minh thực lực của mình bằng những thành tích xây dựng đất nước một cách tích cực và cụ thể.  Giờ là giai đoạn xây dựng và phát triển.  Hay nếu muốn đánh tàu thì làm ơn bơi ra đảo sống chết với nó một trận lấy tiếng để đời, làm gương yêu nước.  Biểu tình la hét tuốt trong bờ rồi lại về nhà phè phỡn thì cũng hèn lắm.

Cho đến nay các bạn chỉ cho thấy mình có khả năng đập đầu ăn vạ, xuyên tạc bịa đặt, giật dây kích động thôi.  Mấy cái này thì lưu manh côn đồ nó dư sức làm.

Vậy tại sao chính quyền hiện nay và những người dân hiểu biết như tôi lại có thể chấp nhận cho đám côn đồ này tham gia chính trị? Làm thế chẳng khác nào là thả một bầy chó dại ra đường!

Lời kết:

Cái 'quả' cộng sản nắm quyền và CC phải lưu vong ngày hôm nay là do CC gieo 'nhân'.  Muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút đó là phe CC.  Cho đến bây giờ các bạn vẫn khăng khăng chửi ngược như thế thì chẳng bao giờ có thể gỡ nút được.  Các bạn chẳng bao giờ chịu thực hiện những điều trên thì không có tư cách để đòi hỏi bất cứ chuyện gì đâu nhé.

Tại sao Việt Nam có chính quyền độc đảng và cần duy trì độc đảng?

Vì đó là kết quả tất yếu do lịch sử sàng lọc.  Lịch sử và hiện tại cho thấy chẳng có cá nhân hay tổ chức nào khác có khả năng và uy tín để lèo lái đất nước cả.  Đối lập của CSVN xưa nay toàn là một đám chính trị sa-lông dựa hơi các đế quốc phương tây và một đám côn đồ xôi thịt vô tích sự.

Cái 'quả' Điều 4 trong hiến pháp hiện nay là do cái 'nhân' Điều 7 và Điều 4 (cấm chỉ cộng sản) tạo ra trong hai bản hiến pháp ngụy năm 1956 và 1967.


1 comment: