Sunday, April 20, 2008

Lịch sử - Phân biệt giữa chính thống và chính nghĩa

Một cuộc nói chuyện phân tích rất hay của ông Nguyễn Mạnh Quang, một giáo sư dạy sử.

Cũng xin giới thiệu với các bạn nào chưa biết website Tiếng Quê Hương Radio, nguồn phát thanh cuộc nói chuyện trên.

No comments:

Post a Comment