Saturday, April 19, 2008

Lyndon B. Johnson thú nhận âm mưu giết ông Diệm

Trong hai entry trước chúng ta đã thấy được cha đẻ của chế độ Diệm là Edward Lansdale. Ông Diệm là cái cây chống cộng được bứng về từ Mỹ để trồng ở Việt Nam. Lansdale là người trồng cây. Người Công Giáo di cư là đất trồng cây chống cộng và chống dân tộc này. Tuy nhiên đất này không đủ nhiều để cái cây chống cộng có thể bén rẽ sâu mà lớn lên được nên cuối cùng người trồng cây đã quyết định phải nhổ nó lên để trồng cây khác hy vọng có thể thay đổi tình thế.

Người chủ mưu quyết định nhổ cây là chính phủ John F. Kennedy mà Lyndon B. Johnson làm phó tổng thống. Người chỉ huy trực tiếp công việc nhổ cây là Trung Tá Lucien E. Conein, người từng làm việc dưới quyền Lansdale và giúp Lansdale trồng cái cây chống cộng này.

Trung Tá tình báo CIA gốc Pháp đã từng phục vụ trong hàng ngũ lính Lê Dương của Pháp này đã chỉ huy và trả các "tướng" của quân đội gọi là "quốc gia" $40.000 để lật đổ và giết chết ông tổng thống của quốc gia mình! Xem tài liệu ở đây.

Theo website này người viết với bút hiệu là Tú Gàn là người đã từng phục vụ trong ngành tòa án chế độ Sài Gòn viết rằng:

"Khi cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963 xẩy ra, Lucien Conein đến Bộ Tổng Tham Mưu chỉ đạo trực tiếp. Ông ngồi trên ghế của Tướng Lê Văn Tỵ, đặt hai túi bạc dưới ghế, hai chân gác lên bàn, bên cạnh có khẩu 375 Magnum, chỉ huy các tướng Việt Nam thực hiện. Trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, Tướng Trần Văn Đôn cho biết khi hay tin ông Diệm và ông Nhu đã ra khỏi Dinh Gia Long, Lucien Conein đã hỏi: 'Hai ông ấy đi đâu? Phải bắt lại cho kỳ được, vì rất quan trọng'. Lucien Conein đã nói với các tướng đảo chánh bằng tiến Pháp: 'On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs.' (Người ta không thể làm món trứng rán mà không đập bể những cái trứng.) (trang 228)"

Các bạn nào muốn đọc toàn bộ câu chuyện đảo chính ám sát đó thì mời vào website trên.

Và tiếp theo là đoạn băng ghi âm giọng nói của Lyndon B. Johnson thú nhận âm mưu này. Theo Tú Gàn toàn bộ đoạn băng được giải mật này dài 30 phút do Thư Viện Johnson ở Austin, Texas công bố ngày 28/2/2003.

Chú thích trên video clip:

Lyndon B. Johnson thú nhận Nhà Trắng có dính dáng đến vụ đảo chính Tổng Thống Diệm của Nam Việt Nam ngày 1/11/1963 trong cuộc nói chuyện với Eugene McCarthy vào 1/2/1966.

Johnson: "Họ bắt đầu với tôi về Diệm, anh nhớ không, ông ta sai lạc và ông ta phải chết."

McCarthy: "Vâng!"

Johnson: "Thế là chúng ta giết ông ấy. Chúng ta tập trung lại với nhau và tìm một đám côn đồ trời đánh ám sát ông ta."

"Và từ đó cho đến hôm nay, chúng ta không có ổn định chính trị thực sự nữa."

Và dưới đây là hình ảnh của "đám côn đồ trời đánh" mà Johnson nhắc tới:

Những ông tướng nhận $40,000 của một Trung Tá Mỹ để lật đổ và ám sát chính tổng thống của mình.


Hình 1: Tướng Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, một đại tá không biết tên, Trần Văn Đôn.

Hình 2: Tướng Kim, Đính, Đôn, Vỹ, and Xuân bị quản thúc tại gia ở Đà Lạt, 1964.
Và đây là Trung Tá Lucien Conein:

No comments:

Post a Comment