Saturday, May 14, 2016

DÂN TỘC MÌNHDân tộc mình ngu quá phải không em?
4000 năm chưa biết xử chuyện nhà
Tìm mách bu không có gì nhục nhã
Ngược lại là điều hãnh diện khoe khoang!

Bao đất nước tan hoang vì bàn tay lông lá
Của chú sen đầm khét tiếng địa cầu
Việt Nam cũng đã hưởng nhiều hơn đủ
Sao em còn nài nỉ muốn thêm?!

No comments:

Post a Comment