Wednesday, May 11, 2016

KIYOSHI KUROMIYAÔng Kiyoshi Kuromiya (1943-2000) là một nhà hoạt động về quyền dân sự ở Mỹ.  Vào năm 1968, trong khi đang là một sinh viên Đại học Pensylvania, ông và một số bạn đã tổ chức biểu tình chống việc sử dụng chất napan ở Việt Nam bằng cách đưa tin mình sẽ đốt một con chó bằng napan trước cửa thư viện của trường đại học.  Hàng ngàn người đã tập trung đến để phản đối chuyện đó nhưng chỉ nhận được một tờ rơi viết rằng: 'Chúc mừng bạn đã đến với cuộc biểu tình chống napan.  Bạn đã cứu mạng một con chó.  Bây giờ hãy cứu lấy mạng của hàng chục ngàn người ở Việt Nam nhé.'

http://zinnedproject.org/2016/05/activist-kiyoshi-kuromiya-died/

Người dưng ở tận bên Mỹ còn biết xót người Việt Nam bị Mỹ quăng bom đốt, cám cảnh mạng người Việt không bằng con chó, nhưng CC lại rước Mỹ vào làm chuyện đó! Bây giờ thành phần tiếp tục tung hô cái chế đô rước voi về giày mả tổ đó mà nói 'yêu nước' thì nghe nó có khắm không nhỉ?! :v

No comments:

Post a Comment