Friday, May 6, 2016

THÍCH DÙI CUI VỚI LỰU ĐẠN CAY HƠN?


Clip sư ni và phật tử biểu tình năm 1965 được chính quyền ngụy chăm sóc tận tình bằng dùi cui và lựu đạn cay.

Vịt Tiềm và nhật ký phá hoại khóc kể bị bảo vệ đánh. Chắc Việt Nam phải đem quân đội cầm súng tuốt lưỡi lê đến, cho ăn lựu đạn cay với dùi cui như thời ngụy (thời mà các bạn ý luôn ca ngợi luyến tiếc) thì mới hết kêu gào nhỉ?!

No comments:

Post a Comment