Sunday, May 8, 2016

VIỆT TÂN: ƯỚC VỌNG ĂN VẠ PHÁ HOẠI


Nhà nước nên thuê cảnh sát Mỹ đàn áp biểu tình để CC dễ ăn vạ!

Mặc dù đã chuẩn bị, trang bị tận răng để quay phim ăn vạ nhưng Vịt Tiềm và nhật ký phá hoại vẫn không quay được những cảnh hành động gay cấn như ở thiên đường tự do; chỉ tự cào mặt ăn vạ là chính! Công an Việt Nam làm việc thế này thì ước vọng ăn vạ phá hoại của CC rất khó thành công. Đem mấy cái clip đó ra thế giới mách bu khóc kể biểu tình bị đàn áp thì người ta cười vào mặt cho!

No comments:

Post a Comment