Friday, May 6, 2016

'ZIPPO WAR'Clip cho thấy một cuộc hành quân tiêu biểu của một đơn vị lính Mỹ. Gặp một cái miếu của người ta ở một nơi rừng rú hẻo lánh nó cũng đốt luôn không chừa. Thấy có gì khả nghi là dập pháo. Cái chế độ rước giặc vào nhà phá làng phá xóm như thế mà bị người ta lật thì làm như là oan ức lắm vậy! Bây giờ bày đặt hô hào 'yêu nước' nữa chứ! :v

Hộp quẹt Zippo là một món đồ vật tiêu biểu của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Về căn bản, phương pháp để chiến thắng của Mỹ ở Việt Nam là tàn sát và tàn phá hậu phương của quân giải phóng.

Lính Mỹ phải đốt rất nhiều nhà và chiếc hộp quẹt Zippo đã trở thành một công cụ tiện lợi và tin cậy. Từ đó nhãn hiệu Zippo được mang thêm ý nghĩa tính từ và động từ. Ví dụ như công việc đốt một cái nhà lá hay cả một làng được lính Mỹ gọi là 'công việc Zippo', 'nhiệm vụ Zippo', 'càn Zippo'. Những đơn vị chuyên môn làm nhiệm vụ đốt nhà được gọi là 'những tiểu đội Zippo'.

Những loại xe tăng hay thiết giáp trang bị súng phun lửa như M-67 và M-132 được gọi là 'Zippo' hay 'Zippo trên bánh xích'. Súng phun lửa M2A1-7 cũng được gọi là 'Zippo'. Tàu tuần tra trên sông trang bị súng phun lửa là 'tàu Zippo'.

Nhiều người nhắc đến toàn bộ quá trình hoạt động của Mỹ ở Việt Nam là 'Cuộc chiến Zippo', cho rằng về căn bản tất cả là một chiến dịch đốt nhà bằng Zippo. Chiếc hộp quẹt nhỏ bé nhưng thật sự đã có thể làm vật đại diện cho cả cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.

http://www.historynet.com/light-my-fire-zippos-in-vietnam.htm

No comments:

Post a Comment