Thursday, May 5, 2016

THẢM SÁT KEN STATENgày 4 tháng 5 đánh dấu cuộc thảm sát Đại học Kent State, bang Ohio, Mỹ.

Không có gì quái đản hơn khi một chính quyền ra rả dạy đời thế giới về tư do dân chủ nhân quyền lại đem quân sang một quốc gia cách mình nửa vòng trái đất tàn sát những người dân nước đó không chịu theo mình! Ở trong nước, khi những công dân Mỹ có lòng trắc ẩn biểu tình chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa man rợ đó thì cũng xách súng bắn họ luôn!

Thời chiến tranh xâm lược Việt Nam, các đại học Mỹ là những trung tâm đầu não của phong trào phản chiến. Giảng viên, sinh viên đại học Mỹ thì chắc không phải 'dân trí thấp' rồi nhưng cộng sản Việt Nam cũng tẩy não nhồi sọ được họ chống lại chính quyền Mỹ là sao?
Không lẽ cộng sản là thần thánh thôi miên được dân có dân trí cao của Mỹ hay cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thực sự là phi nghĩa?

No comments:

Post a Comment