Sunday, May 8, 2016

THẢM SÁT ĐÀI PHÁT THANH HUẾ 1963


Các nạn nhân thiệt mạng, trong đó có bảy người tuổi từ 12 đến 17

Ngày 8 tháng 5 1963, quân đội Diệm đã nổ súng, bắn lựu đạn và đoàn biểu tình của phật tử tại đài phát thanh Huế làm tám người chết và bốn người bị thương sau khi thất bại trong việc giải tán họ bằng vòi rồng và lựu đạn choáng. 


Sau khi chế độ Diệm sụp đổ, chính quyền Nguyễn Khánh truy tố Đặng Sỹ, sĩ quan ra lệnh nổ súng vào đám đông, và tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân.  Đến năm 1967, chính quyền Thiệu xóa án cho Sỹ, phục chức nhưng Sỹ chọn làm công việc dân sự.

https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/south-vietnamese-buddhists-initiate-fall-dictator-diem-1963
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_S%E1%BB%B9

No comments:

Post a Comment