Sunday, May 29, 2016

HỌC HỎI NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC CÔNG CHÚNG CỦA OBAMA


Trong bài diễn văn trước nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima trong chuyến thăm Nhật, Obama khẳng định: 'Trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như nước tôi, chúng ta phải có can đảm để thoát khỏi những lý lẽ sợ hãi và theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân.' Nói là thế nhưng Mỹ vẫn tiếp tục ân thầm hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình với ngân sách một nghìn tỉ USD. http://www.democracynow.org/2016/5/27/in_hiroshima_obama_calls_for_world Vậy là những người viết diễn văn viết thế nào thì Obama chỉ đọc và diễn thế đấy còn ý nghĩa gì thì cũng không cần biết hay Obama chỉ đùa nhỉ?

No comments:

Post a Comment