Sunday, May 8, 2016

THỜI TỰ DO


Đoạn Video đầu:

TD DC NQ thời độc tài gia đình trị của họ Ngô, thần tượng của nhiều CC như Lê Công Định. Hàng ngàn lính trang bị súng ống được điều về thành phố trấn áp biểu tình. Khóa cửa lại biểu tình trong chùa cũng bị bắt luôn nhé! Trong vụ này có 800 sinh viên học sinh bị bắt về trại lính. Những người trên 20 tuổi trong số đó sẽ bị bắt lính luôn. Nói dân miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp là nói láo nhé! Các CC cho hay! :v

Đoạn thứ hai:

Thương binh ngụy biểu tình trước Dinh Độc Lập. Nghe nói thời ngụy giàu có nhất châu Á mà những người chiến đấu bảo vệ chế độ bị thương tật lại bị khinh rẻ bỏ rơi như con vật thế kia?! Bây giờ ba đời ngụy lại lo cộng sản không biết thương dân! :v

No comments:

Post a Comment