Saturday, May 7, 2016

MỘT PHẦN HẬU QUẢ CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM


Bổ sung thêm:

1. Hơn hai triệu dân thường Việt Nam đã bị giết 

2. Trên 2,6 triệu lượt quân Mỹ đã phục vụ trong cuộc chiến.  Đỉnh điểm có trên 500.000 quân.  Chết 58.000. 
3. Lượng đạn dùng trên mỗi lính Mỹ ở Việt Nam cao gấp 26 lần trong Thế chiến II.  
4. Máy bay Mỹ thả từ 5 đến 7,8 triệu tấn bom đạn xuống Việt Nam, tương đương 640 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.  Có khoảng 21 triệu hố bom ở riêng miền Nam.  
5. Ước tính có chừng 800.000 tấn bom đạn chưa nổ còn sót lại, bao gồm bom mìn trên 20% tổng diện tích đất nước và 5% đất trồng trọt.
6. Mỹ tiêu tốn 173 tỉ USD thời đó vào cuộc chiến, tương đương với 730 tỉ USD năm 2013.
7. Quân đội Mỹ rải khoảng 42-45 triệu lít Chất độc Da cam lên trên 10% diện tích miền Nam từ 1961 đến 1971.  Một nghiên cứu khoa học cho biết có khoảng từ 2,1 đến 4,8 triệu người Việt Nam bị tiếp xúc trực tiếp với chất này, là chất dính dáng đến ung thư đường hô hấp và quái thai. (Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ 2014)
http://www.telesurtv.net/english/analysis/10-Things-You-Might-Not-Have-Known-About-the-Vietnam-War-20150428-0027.html

https://books.google.com/books?id=ISeibypYDEcC&pg=PA345&lpg=PA345&dq=640+Hiroshima-sized+atomic+bombs+on+Vietnam&source=bl&ots=nR6eIOwf-o&sig=4U5AHOF4ZnQ6w0JgDzgKzZCj4bQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwilkJ6YpsfMAhUURmMKHQsTCIwQ6AEILTAC#v=onepage&q=640%20Hiroshima-sized%20atomic%20bombs%20on%20Vietnam&f=false

No comments:

Post a Comment